HOROSKOPY - RYBY (20.2.-20.3.)


Znamení ryby // Ryby žena // Ryby muž // Ryby rodič // Hodí se k sobě? // Ryby ostatní..

      V období těchto zrozenců se příroda se pomalu připravuje k novému životu, i když jsou tyto náznaky prozatím zcela nepatrné. Jeví se zde jakýsi chaos, vyvolaný na jedné straně stále ještě trvajícím zimním spánkem, ale současně již projevující se předzvěstí jara. Tento chaos se projevuje i v povahách lidí v této době zrozených. Jsou jaksi nehotoví a nerozhodní. A snad nikde jinde není výchova tak důležitá jako právě u těchto zrozenců. Děti zrozené v tomto znamení se dají přirovnat ke skvělému hudebnímu nástroji, ze kterého umělec dovede vykouzlit nejkrásnější melodie, zatím co v rukách nezasvěceného se stává takový nástroj bezcenným. Zrozenci tohoto znamení jsou velmi citliví, přístupní dojmům, často mediálně založení, ale málo odhodlaní, podléhající snadno duševní sklíčenosti. Mají vysoké cíle, zajímají se o vše krásné a nalézáme proto mezi nimi řadu význačných umělců. Jsou přátelští, dobří, pohostinští a mají vyvinutý smysl pro spravedlnost. Jenže jejich spravedlnost není tatáž, jako se jeví u zrozenců ve znamení Střelce. Tito zrozenci mají spíše pocit, že by bylo zapotřebí spravedlnosti, avšak, že jí ve světě není. Tento podivný pocit, tuto rozpoltěnost, nalézáme u těchto zrozenců již v ranném dětství. A zde lze hledat i pozdější životní neúspěch. Schází jim jistota ve vystupování, nedovedou ovládat své city a nedaří-li se jim podle jejich přání, pak podléhají stísněnosti. Nalézáme zde mnoho bojácných lidí, ale nutno říci, že většinou je to zaviněno nesprávnou výchovou. Tito zrozenci žijí intenzivním vnitřním životem, jsou idealisticky založeni a nejraději by se pro své druhy zcela obětovali. Vidí všechny nesnáze, bolesti a útrapy bližních a chtěli by pomoci a všechny jejich starosti jsou spíše starosti o druhé, nežli o svou vlastní osobu. Ale i tyto starosti patří k jejich povaze, nemohou prostě bezstarostně žíti. Přitom však vidí vše spíš černě a proto jsou nespokojeni. Jeví zájem o vše, takže se mnohdy zdá, jako by byli zvědavými. Ale právě tato jejich mnohotrannost je další příčinou neúspěchu, protože nemohou vše vykonat, co by chtěli a tak podléhají pocitům méněcennosti. Tím lze také vysvětlit, že se zdají být jaksi dvojakými, neklidnými. Jsou dobrými, věrnými přáteli a spolehlivými pracovníky, naleznou-li potřebné porozumění a správné vedení. Většinou se jim hodí nějaké klidné zaměstnání, jsou to právě typy tichých nenáročných pracovníků, ba i učenců. Pro praktický život se příliš nehodí, protože stále žijí v jakémsi neskutečném světě a tak se dožívají všude a ve všem nových a nových zklamání. A toto zklamání činí z nich samotáře, jimž se ostatní svět diví a nedovede je pochopit. Ani v manželství jim štěstí příliš nepřeje, protože i zde se projevuje jejich touha po lepším a tím se stávají i v lásce nespolehlivými. I když jsou velmi citliví, snadno velmi trpí ve spolužití s manželským druhem poněkud bezohledným. Tělesná konstituce je spíše slabší a proto jim hrozí nebezpečí tuberkolózy, chorob krevních i nervových. Alkoholické nápoje a omamné prostředky jsou jejich zdraví velmi škodlivé. Právě u těchto typů nalézáme však mnohdy pijáky, protože zde hledají zapomnění.

Design and HTML code by Webdesign.izde.cz